การศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนกินอยู่เป็น ฉบับ๒พากย์

Languageไทย-อังกฤษ
รวมเล่มมาจาก - การศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนกินอยู่เป็น
- True Education Begins with Wise Consumption
Robin Moore
First publishing:April 2560
Latest publishing onPublishing no. 86 September 2561
ISBNNo related data
Dewey no.No related data
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.