ความสุขที่สมบูรณ์ (Perfect Happiness) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณโรบิน มัวร์)

ความสุขที่เรานึกถึงหรือใฝ่ฝันกันอยู่นี้ มักเป็นความสุขที่อยู่ในอนาคต คือเป็นความสุขที่หวังอยู่ข้างหน้า และอิงอาศัยสิ่งอื่น แต่พอมีปัญญา รู้เท่าทันความจริงแล้ว จะเกิดความสุขที่อยู่ในตัวเป็นประจำ และมีอยู่ ตลอดทุกเวลา เป็นปัจจุบันทุกขณะ กลายเป็นว่าความสุขเป็นเนื้อเป็นตัว เป็นชีวิตจิตใจของเราเอง พอถึงตอนนี้ ก็ไม่ต้องหาความสุขอะไรอีก ถ้ามีอะไรมาเสริมให้ความสุขเพิ่มขึ้น เราก็มีความสุขที่เป็นส่วนแถม และ เราก็มีสิทธิ์เลือกตามสบายว่าจะเอาความสุขนั้นหรือไม่ ไม่มีปัญหา และเมื่อ สุขแถมนั้นไม่มี ก็ไม่เป็นไร เราก็สุขอยู่ตลอดเวลา

The happiness aspired to by most people is future happiness; it is a state of happiness wished for in the future. Moreover, it is dependent on other things. Yet when people develop a wise discernment into the truth, an innate and constant form of happiness arises-a happiness existing at all times, which is accessible in every moment. It lies at the heart of our being, pervading our entire life. Here, one need not pursue any other kind of happiness. If other forms of happiness or pleasure present themselves, they are seen as a bonus, and one has the option to partake of them or not, without anxiety, in whatever way one pleases. There are no complications. And when these supplementary forms of happiness are absent, it has no effect on one's wellbeing. One already abides in a state of constant happiness.

Language
Typeสนทนา/เขียนร่วม
Translated from ความสุขที่สมบูรณ์
Robin Moore
First publishingNovember 2561
Latest publishing onPublishing no. 2 July 2566
ISBNNo related data
Dewey no.No related data

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

Found matched 1 books
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.