วันเกิดนี้ อาดาอายุ ๘๐ ปี ปีใหม่นี้ รู้ธรรมนี่นิด จะสุขไม่น้อย

วันเกิดนี้อาดาอายุ 80 ปี
ส่งปีเก่าแล้ว ก็รับปีใหม่ เป็นการเริ่มต้นครั้งใหญ่
พูดกันว่า ถ้าเริ่มต้นดี ก็มีหวังว่าจะดีต่อไปข้างหน้า
ดังที่เห็นกันชัดว่า จะออกเดินทาง ถ้าตั้งต้น
เข้าทางถูกแล้ว ก็หวังได้ว่าจะไปถึงจุดหมาย
จะเริ่มต้นปีใหม่ให้มีความสุข ก็ไม่ใช่สุขอยู่อย่างเดียว
แต่ให้สุขต่อๆไป และถ้าจะให้ดี ก็สุขตลอดปี
แล้วก็สุขตลอดไป

LanguageThai
from ธรรมเทศนา for ธรรมทานวันมงคล จาก อาดา อาผา on/in 2 October 2563
First publishingOctober 2563
Latest publishing onPublishing no. 1
ISBN978-616-572-618-4
Dewey no.No related data
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.