คนไทยกับสัตว์ป่า

Languageไทย
Abstract

...ถ้าเราพัฒนาคนไม่สำเร็จ  แม้ว่าคนนั้นจะเป็นสัตว์เมืองก็จริง  ตัวอยู่ในเมืองแต่หัวใจเป็นสัตว์ป่า  และจะเป็นสัตว์ป่าที่ร้ายกว่าสัตว์ป่าชนิดไหนๆทั้งหมด  ดังจะเห็นได้ง่ายๆว่า  กวางไม่หมดป่าเพราะเสือกัด  แต่กวางอาจจะหมดป่าเพราะคนล่า...

...พระพุทธเจ้าไม่หนีปัญหา  ข้อความที่พระองค์ตรัสตอนหนึ่งว่า  อะหัง นาโควะ สังคาเม  เรานี้เหมือนช้างเข้าสู่สงคราม  ต้องเจอหอก ดาบ และแม้แต่ลูกศร  ลูกธนูที่เขายิงมา  เราจะไปกลัวอะไร  เราต้องสู้เหมือนช้างใหญ่เข้าสู่สงครามแล้ว  ไม่มีความหวาดกลัว  เพราะฉะนั้นชาวพุทธนี้เป็นนักสู้ปัญหา  ต้องใช้ปัญญาแก้ปัญหา  เหตุเกิดที่ไหนต้องให้ระงับที่นั่น  อันนี้เป็นคติอย่างหนึ่ง...
from ธรรมกถา ปาฐกถา for คณะกรรมการและสมาชิกแห่งสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมทั้งญาติมิตร at สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาำสำโรงดงยาง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
Development

"คนไทยกับสัตว์ป่า" นี้ เกิดจากคำบรรยาย ในโอกาสที่คณะกรรมการและสมาชิกแห่งสัตวแพทยสมาคมฯ พร้อมทั้งญาติมิตร ได้เดินทางไปร่วมกันปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ ที่บริเวณสถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาสำโรงดงยาง ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๓๘ อาตมภาพได้ตรวจชำระข้อความที่ถอดจากแถบบันทึกเสียง โดยปรับปรุงถ้อยคำสำนวนให้เรียบร้อยกลมกลืนยิ่งขึ้น พร้อมทั้งได้เพิ่มเติมเสริมเนื้อความให้มีสาระเพิ่มขึ้นตามสมควร

- พิมพ์ครั้งที่ ๑ สัตวแพทย์สมาคม แห่งประเทศไทย ตุลาคม ๒๕๔๐
                    กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตุลาคม ๒๕๔๐
- ดร.สุรีย์ ภูมิภมร จัดให้มีการคัดลอกธรรมกถาจากแถบบันทึกเสียง พ.ศ. ๒๕๓๘
- พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ (อินศร จินฺตาปญฺโญ) จัดทำรูปเล่ม พ.ศ.๒๕๔๐
First publishing:January 2541
Latest publishing onPublishing no. 3 February 2554
ISBN974-553-435-8
Dewey no.BQ4570.N3
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.