อารยธรรมจะเป็นจริงได้ ต้องให้มนุษย์อยู่ในโลกที่รมณีย์

เรื่องของอารยธรรมนั้น ไม่ใช่เป็นการเบียดเบียนเอาชนะมนุษย์พวกอื่นเท่านั้น แต่เป็นการเบียดเบียนกำราบธรรมชาติ หรือโลกของธรรมชาติด้วย หมายความว่า พวกมนุษย์นั้นเจริญขึ้นมา ด้วยการพิชิตธรรมชาติ ทําร้ายรุนแรงต่อโลกของธรรมชาติ

อารยธรรมที่แท้ คืออารยธรรมที่ยั่งยืนในยุคนี้ เราพูดกันถึง การพัฒนาที่ยั่งยืน ก็พูดต่อไปได้ว่า การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของอารยธรรมที่ยั่งยืน อารยธรรมจะยั่งยืนได้ ก็ด้วยมีการพัฒนาที่ยั่งยืนนี่แหละ ถ้าการพัฒนาไม่ยั่ง ยืนอารยธรรมก็ยั่งยืนไม่ได้

"รมณีย์" เป็นจุดบรรจบที่ประสานเสริมกัน ระหว่างสุขภาวะแห่ง ชีวิตของคน กับธรรมชาติที่คงอยู่ในสภาพดี เป็นสิ่งแวดล้อมที่เกื้อกูล เมื่อเป็นรมณีย์ ก็คือคนมีชีวิตอยู่ได้ดี มีใจสดชื่นรื่นรมย์ พร้อมกันที่ธรรมชาติ งดงามสดชื่นสมบูรณ์ดี

LanguageThai
Sourcefrom การสนทนาธรรม for ผศ.ดร. พุทธชาติ แผนสมบูรณ์ at ที่พักสงฆ์อาพาธ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี on/in 25 August 2566
First publishing23 September 2566
Latest publishing onPublishing no. 4 February 2567
ISBNNo related data
Dewey no.No related data
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.