ความมั่นคงทางจิตใจ (ต้นฉบับที่แก้ไขส่วนบกพร่องแล้ว)

Languageไทย
from การสนทนาธรรม for นายจำนงค์ สวมประคำ อดีตเลขาธิการวุฒิสภา
First publishing:April 2546
Latest publishing onPublishing no. 2 April 2546
ISBNNo related data
Dewey no.รอวิเคราะห์หมวดหมู่
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.