จะทำอย่างไร กับวิกฤตการเมืองวันนี้ ช่วงที่ ๑

Languageไทย
In CDจะทำอย่างไรกับวิกฤตการเมืองวันนี้
from ตอบปัญหาพระใหม่ for พระนวกะ at วัดญาณเวศกวัน
Next Clipจะทำอย่างไร กับวิกฤตการเมืองวันนี้ ช่วงที่ ๒
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.