ฟื้นสุขภาวะยามสังคมวิกฤต ตอน ๑

Languageไทย
In CDธรรมมีลำดับ ๒๕๕๑
from ธรรมกถา ปาฐกถา for บุคลากร ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล at วัดญาณเวศกวัน
Next Clipฟื้นสุขภาวะยามสังคมวิกฤต ตอน ๒
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.