ฟื้นสุขภาวะยามสังคมวิกฤด ตอน ๓

Languageไทย
In CDธรรมมีลำดับ ๒๕๕๑
from ธรรมกถา ปาฐกถา for บุคลากร ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล at วัดญาณเวศกวัน
Preceding Clipฟื้นสุขภาวะยามสังคมวิกฤต ตอน ๒
Next Clipจิต-วัตถุ กับ นาม+รูป วิทยาศาสตร์-พุทธศาสตร์ จะตีตกหรือจะเติมเต็ม
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.