พุทธาวาสที่ญาติโยมมาทำบุญฟังเทศน์ สังฆาวาสเป็นเขตที่พระสงฆ์อยู่วิเวก

Languageไทย
In CDธรรมมีลำดับ ๒๕๕๑
from ธรรมกถา ปาฐกถา for โยมญาติมิตรผู้มีจิตศรัทธาที่มาร่วมทำบุญ at วัดญาณเวศกวัน
Preceding Clipปรัชญาการศึกษาฉบับง่าย ใช้ได้ทั่วโลก ตอนที่ ๒
Next Clipมาฆบูชาจะแซงวาเลนไทน์ เมื่อรักของนักให้ มาแทนรักของนักหาความสุข
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.