รู้จักนิพพาน ที่นักวิชาการพอเข้าใจ

Languageไทย
In CDธรรมมีลำดับ ๒๕๕๑
from ตอบปัญหาพระใหม่ for พระนวกะ at วัดญาณเวศกวัน
Preceding Clipรู้จักนิพพาน ที่ชาวบ้านอยากได้
Next Clipดูทางดี ดูที่เหมาะ จะให้ถึงนิพพาน
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.