บวชภิกษุณี มีข้อควรรู้ประกอบไว้

Languageไทย
In CDธรรมมีลำดับ ๒๕๕๑
from ตอบปัญหาพระใหม่ for พระนวกะ at วัดญาณเวศกวัน
Preceding Clipเรื่องบวชภิกษุณีก็พิจารณาไป แต่อย่าลืมใส่ใจยกฐานะแม่ชี
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.