สังคมไทย ถึงเวลาตั้งต้นใหม่หรือยัง ตอนที่ ๑

Languageไทย
In CDสังคมไทย ถึงเวลาตั้งต้นใหม่หรือยัง
from ตอบปัญหาพระใหม่ for พระนวกะ (พระใหม่) at วัดญาณเวศกวัน
Next Clipสังคมไทย ถึงเวลาตั้งต้นใหม่หรือยัง ตอนที่ ๒
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.