ทุกวันสำคัญ ชวนกันเจริญธรรม

1วาเลนท์ไทน์ สู่ความรักแท้ที่ยิ่งใหญ่
2มาฆบูชาจะแซงวาเลนไทน์ เมื่อรักของนักให้ มาแทนรักของนักหา
3คนไทยต้องเข้มแข็งด้วยปัญญา จงลุกขึ้นมาก้าวหน้าไป
4ความรุนแรงเกิดจากความอ่อนแอ ความเป็นกลางแท้ อยู่ที่ถือความถูกต้อง
5ถ้าเก่งจริง ต้องสามารถทำให้คนทั้งหลาย มีความสุข
6จะเป็นพระต้องมีวินัย จะเป็นชาวพุทธได้ ก็ต้องมีหลัก
7เมื่อเริ่มต้นจริงจังตั้งหลักได้ ทางไปข้างหน้า ก็จะมองเห็น
8เลิกพูดเสียที เกิดมาใช้กรรม
9ถวายเทียน ๙ วัด ได้บุญมากพอไหม
10เข้าพรรษา ควรรู้อะไร
11เข้าพรรษา กับอุดมคติของพระพุทธศาสนา
12ปวารณาฝึกวาจา พัฒนาคน ทำชุมชนให้สามัคคี
13เปิดปากเปิดใจ ใช้วาจาแก้กรรม ทำประโยชน์
14ทอดกฐินไป ให้ได้กฐินมา
15กฐิน ความสามัคคีของคนที่เจริญ
16ปีใหม่ ต้อนรับ หรือท้าทาย
17พรปีใหม่ ไม่ใช่แค่ให้รวย
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.