ทุกวันสำคัญ ชวนกันเจริญธรรม

1วาเลนท์ไทน์ สู่ความรักแท้ที่ยิ่งใหญ่
2มาฆบูชาจะแซงวาเลนไทน์ เมื่อรักของนักให้ มาแทนรักของนักหา
3คนไทยต้องเข้มแข็งด้วยปัญญา จงลุกขึ้นมาก้าวหน้าไป
4ความรุนแรงเกิดจากความอ่อนแอ ความเป็นกลางแท้ อยู่ที่ถือความถูกต้อง
5ถ้าเก่งจริง ต้องสามารถทำให้คนทั้งหลาย มีความสุข
6จะเป็นพระต้องมีวินัย จะเป็นชาวพุทธได้ ก็ต้องมีหลัก
7เมื่อเริ่มต้นจริงจังตั้งหลักได้ ทางไปข้างหน้า ก็จะมองเห็น
8เลิกพูดเสียที เกิดมาใช้กรรม
9ถวายเทียน ๙ วัด ได้บุญมากพอไหม
10เข้าพรรษา ควรรู้อะไร
11เข้าพรรษา กับอุดมคติของพระพุทธศาสนา
12ปวารณาฝึกวาจา พัฒนาคน ทำชุมชนให้สามัคคี
13เปิดปากเปิดใจ ใช้วาจาแก้กรรม ทำประโยชน์
14ทอดกฐินไป ให้ได้กฐินมา
15กฐิน ความสามัคคีของคนที่เจริญ
16ปีใหม่ ต้อนรับ หรือท้าทาย
17พรปีใหม่ ไม่ใช่แค่ให้รวย
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง