ทันโลก ถึงธรรม ๒๕๔๘

1ปี ๔๙ ใช้ให้ครบสี่เท้า ต้องก้าวหน้าแน่
2รักงานคือรักแค่ไหน มีปัญญาคือรู้เท่าใด
3ครูไทยยุคไอที
4มลายู สู่แหลมทอง
5จะสมานฉันท์ ต้องสมานปัญญา
6ศูนย์พุทธโลก ที่เชื่อมสามัคคี และมีดีให้เขา โดยที่เราก็ไม่เสียตัว ตอนที่ ๑
7ศูนย์พุทธโลก ที่เชื่อมสามัคคี และมีดีให้เขา โดยที่เราก็ไม่เสียตัว ตอนที่ ๒
8จัดงานวิสาขบูชา อย่าอยู่แค่หน้าตา ต้องไปให้ถึงเนื้อตัว
9เข้าพรรษา ควรจะรู้อะไร
10ถวายเทียนเก้าวัด ได้บุญมากพอไหม
11ตั้งสมณศักดิ์ สื่อความหมายอะไร
12พระกับสังฆะ และ สังคม
13ดี-ชั่ว แบบไหนมีจริง แบบไหนมีไม่จริง ตอน บุคคล
14ดี-ชั่ว แบบไหนมีจริง แบบไหนมีไม่จริง ตอน สังคม
15ปรุงแต่งดี ก็ดี มีปัญญาถึง จึงไม่ปรุงแต่งได้
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.