ธรรมนี้ มิไกล ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๐

1จะอยู่หรือจะไป ในเมื่ออาชีพไม่เอื้อต่อธรรม ?
2จักรใด ขับดันยุคไอที
3ธรรมาลัย ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์
4ถ้าไปถึงปัญญา ก็ไม่มัวหลงหาจริยธรรมสากล
5อย่ามัวสับสน จริยธรรมสากล อยู่ที่ถึงความจริง
6คนเช่นไร จะรักษาธรรมไว้ได้ในสังคม ? ตอนที่ ๑
7คนเช่นไร จะรักษาธรรมไว้ได้ในสังคม ? ตอนที่ ๒
8คนเช่นไร จะรักษาธรรมไว้ได้ในสังคม ? ตอนที่ ๓
9เมื่อประชาธิปไตยที่ไม่ประสีประสา มาเจอปัญหาศาสนาประจำชาติ ตอนที่ ๑ มองไกล ใจกว้าง
10เมื่อประชาธิปไตยที่ไม่ประสีประสา มาเจอปัญหาศาสนาประจำชาติ ตอนที่ ๒ ดูเขา เข้าใจตัว
11เมื่อประชาธิปไตยที่ไม่ประสีประสา มาเจอปัญหาศาสนาประจำชาติ ตอนที่ ๓ รู้จักตัว เห็นทั่วโลก
12จตุคามฯ นำลาภลอยมา แล้วก็พาสังคมไทยเลื่อนลอยไป ตอนที่ ๑
13จตุคามฯ นำลาภลอยมา แล้วก็พาสังคมไทยเลื่อนลอยไป ตอนที่ ๒
14คนไทยต้องเข้มแข็งด้วยปัญญา จงลุกขึ้นมาก้าวหน้าไป
15วาสนาคนไทยได้แค่ไสยศาสตร์
16มองสิบชั้น ดูสิบด้าน จะเห็นภาพ หมา-นุษย์ สันดานกา ตอนที่ ๑ เจตนาดี ที่รอดู
17มองสิบชั้น ดูสิบด้าน จะเห็นภาพ หมา-นุษย์ สันดานกา ตอนที่ ๒ ตักเตือน หรือซ้ำเติม
18มองสิบชั้น ดูสิบด้าน จะเห็นภาพ หมา-นุษย์ สันดานกา ตอนที่ ๓ มากกว่าสะท้อนภาพสังคม
19มองสิบชั้น ดูสิบด้าน จะเห็นภาพ หมา-นุษย์ สันดานกา ตอนที่ ๔ ยกเครื่องสังคมไทย
20กฐิน ความสามัคคีของคนที่เจริญ
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.