ฟังที่ไร ได้สุขทุกที

1"รายการขอคิดด้วยคน" ขอให้ช่วยค้นหาความสุข
2จะเป็นใครก็มีความสุขได้ ขอเพียงให้ใช้ชีวิตให้เป็น
3ทำงานให้เป็นไว้ ความสุขก็หลาย กำไรก็เยอะ
4งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข
5ถ้าอยากมีความสุขจริงให้สมใจ ก็มารู้จักความสุขกันไว้ให้เจนจบ ช่วงที่ ๑
6ถ้าอยากมีความสุขจริงให้สมใจ ก็มารู้จักความสุขกันไว้ให้เจนจบ ช่วงที่ ๒
7สุขข้างนอก สุขข้างหน้า แต่สุขที่แท้ อยู่ข้างใน
8ถ้าอยากมองให้เป็นวิชาการ ก็มาพัฒนาความสุขกันให้เป็นขั้นเป็นตอน ช่วงที่ ๑
9ถ้าอยากมองให้เป็นวิชาการ ก็มาพัฒนาความสุขกันให้เป็นขั้นเป็นตอน ช่วงที่ ๒
10เกิดมาเพื่อหาความสุขจริงหรือ
11หนีทุกข์อยากมีความสุขกันนัก แต่ไม่รู้จักว่าเจอมันเข้าจะเอาอย่างไร
12หาความสุขไม่เป็น จะเหมือนเช่นสุนัขคาบเนื้อจะเอาเงาในน้ำ สุขที่มีก็หมด สุขที่หมายก็ละลาย
13ชีวิตและสังคมทุกข์ระทมถึงขั้นวิกฤต ก็เพราะคนจะจมติดอยู่แค่ความสุขที่พึ่งพาการเสพ
14เรามีความสุขไว้ในตัวเลยดีกว่า อย่าเป็นอย่างคนที่เขาขาดไร้ความสุข แล้วจึงต้องไปเที่ยววิ่งหา
15สุขที่แท้มีทุกที่ทุกเวลา ไม่ต้องหาไม่ต้องสร้าง
16ท่าทีต่อสุขในพุทธทัศนะ
17พัฒนาชีวิตกันไปเถิด ความสุขจะเกิดมีแน่ ไม่หนีไปไหน
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.