ฟังที่ไร ได้สุขทุกที

1"รายการขอคิดด้วยคน" ขอให้ช่วยค้นหาความสุข
2จะเป็นใครก็มีความสุขได้ ขอเพียงให้ใช้ชีวิตให้เป็น
3ทำงานให้เป็นไว้ ความสุขก็หลาย กำไรก็เยอะ
4งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข
5ถ้าอยากมีความสุขจริงให้สมใจ ก็มารู้จักความสุขกันไว้ให้เจนจบ ช่วงที่ ๑
6ถ้าอยากมีความสุขจริงให้สมใจ ก็มารู้จักความสุขกันไว้ให้เจนจบ ช่วงที่ ๒
7สุขข้างนอก สุขข้างหน้า แต่สุขที่แท้ อยู่ข้างใน
8ถ้าอยากมองให้เป็นวิชาการ ก็มาพัฒนาความสุขกันให้เป็นขั้นเป็นตอน ช่วงที่ ๑
9ถ้าอยากมองให้เป็นวิชาการ ก็มาพัฒนาความสุขกันให้เป็นขั้นเป็นตอน ช่วงที่ ๒
10เกิดมาเพื่อหาความสุขจริงหรือ
11หนีทุกข์อยากมีความสุขกันนัก แต่ไม่รู้จักว่าเจอมันเข้าจะเอาอย่างไร
12หาความสุขไม่เป็น จะเหมือนเช่นสุนัขคาบเนื้อจะเอาเงาในน้ำ สุขที่มีก็หมด สุขที่หมายก็ละลาย
13ชีวิตและสังคมทุกข์ระทมถึงขั้นวิกฤต ก็เพราะคนจะจมติดอยู่แค่ความสุขที่พึ่งพาการเสพ
14เรามีความสุขไว้ในตัวเลยดีกว่า อย่าเป็นอย่างคนที่เขาขาดไร้ความสุข แล้วจึงต้องไปเที่ยววิ่งหา
15สุขที่แท้มีทุกที่ทุกเวลา ไม่ต้องหาไม่ต้องสร้าง
16ท่าทีต่อสุขในพุทธทัศนะ
17พัฒนาชีวิตกันไปเถิด ความสุขจะเกิดมีแน่ ไม่หนีไปไหน
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง