ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๗ ชุด ฟังทีไร ได้สุขทุกที

สุขข้างนอก สุขข้างหน้า แต่สุขที่แท้ อยู่ข้างใน

ความยาว ๑:๔๙:๕๒ ชั่วโมง

เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง