ช่วยกันนำพาประเทศไทย ให้ก้าวไปอย่างสง่างาม ในท่ามกลางประชาคมโลก

1ช่วยกันนำพาประเทศไทย ให้ก้าวไปอย่างสง่างาม ในท่ามกลางประชาคมโลก
2อย่าแค่มารวมศูนย์ แต่ต้องขึ้นให้สูง
3ถ้าเข็นครกขึ้นเขายังสู้ ก็พอจะฟื้นฟูพุทธศาสนาเมืองไทยได้
4วิถีสู่สันติภาพ
5เริ่มวิวัฒน์ที่กลางวิกฤติ (ตอนที่๑)
6เริ่มวิวัฒน์ที่กลางวิกฤติ (ตอนที่๒)
7สนทนาธรรมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
8โลกถึงกันกว้างไกล แต่ใจคนกลับแคบลง
9เคราะห์ร้ายเจอประเทศไหนกลายเป็นโชค โชคดีเจอประเทศใดกลายเป็นเคราะห์
10สู่ยุคใหม่ของสังคมไทย
11ทำอย่างไรสังคมไทยจะตั้งอยู่ในสมดุล
12ตั้งศูนย์ให้ดุลไว้ อย่าให้เลยเถิดเตลิดไป
13การพัฒนาที่ยั่งยืน
14การพัฒนาที่ดีหนีไม่พ้นธรรม
15รักธรรมก็เจริญ ชังธรรมก็เสื่อม
16ฟื้นวินัยชาวพุทธขึ้นมา ให้เป็นวิถีชีวิตของสังคมไทย
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.