จริยธรรมนักการเมือง

Languageไทย
Abstract
...ไม่ว่าคนจะว่าอย่างไร ความจริงก็เป็นอยู่อย่างนั้น เสียงส่วนใหญ่ก็ตัดสินได้เฉพาะว่าจะเอาอย่างไร คือ บอกความต้องการของคนที่ว่า สังคมประชาธิปไตยใช้เสียงส่วนใหญ่ตัดสินก็คือ บอกความต้องการของประชาชนว่า จะเอาอย่างไร...

...แต่ความต้องการของประชาชนที่ว่า จะเอาอย่างไรนั้น จะเกิดประโยชน์ดีงามแท้จริง ก็ต่อเมื่อประชาชนมีความรู้ว่า อะไรจริง อะไรถูกต้อง อะไรดีงาม อะไรเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์แล้ว เลือกตัดสินใจเอาสิ่งที่ถูกต้องดีงามเป็นประโยชน์...
from ธรรมกถา ปาฐกถา
First publishing:May 2542
Latest publishing onPublishing no. 17 January 2559
ISBNNo related data
Dewey no.BQ4570.S7
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.