จักรใด ขับดันยุคไอที

Languageไทย
Abstract
...ที่จริงนั้นประดิษฐกรรมทั้งหลายเกิดมีขึ้น ก็เพื่อประโยชน์แก่ชีวิตและสังคม แล้วเราจะใช้มันเพื่อประโยชน์แก่ชีวิตอย่างไร ใช้เพื่อประโยชน์แก่สังคมอย่างไร เอาเลยสืบค้นเสาะหา สื่อสารกันเพื่อข้อมูลข่าวสารที่เกิดการศึกษา ที่ส่งเสริมการทำหน้าที่การงาน ที่เื้อื้อต่อการสร้างสรรค์ ที่นำไปสู่การพัฒนาชีวิต พัฒนาสังคม ทั้งใช้จักรนั้นด้วยปัญญา และใช้มันเพื่อพัฒนาปัญญา อย่างนี้ละก็ก้าวไปได้ในทางสายกลาง จะมีแต่ความเจริญพัฒนา แต่ถ้าใช้มันเพียงเพื่อสนองความอยากเสพ ความใฝ่บริโภค หาช่องทางบำเรอปรนเปรอ เอาแต่ความสนุกสนานเพลิดเพลิน นั่นก็คือการที่เราอยู่ในเส้นทางสายที่วนเวียนติดลมอย่างน้อยก็ใช้เวลาให้หมดไปเปล่า ความเจริญพัฒนาก็ไม่อาจจะเกิดขึ้นได้...
from ธรรมกถา ปาฐกถา for คณะญาติโยมที่มาร่วมทำบุญ at วัดญาณเวศกวัน
Development
  • เดิมชื่อว่า "เอาวงกลมมาหมุนพาเราไป แต่อย่าให้ตัวหมุนติดอยู่ในวงกลม" (ก่อนพิมพ์เป็นเล่ม)
First publishing:October 2550
Latest publishing onPublishing no. 13 July 2551
ISBN974-94143-8-1
Dewey no.BQ4280
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.