จัดงานวิสาขบูชา อย่าอยู่แค่หน้าตา ต้องไปให้ถึงเนื้อตัว

Languageไทย
Abstract
...ในสังคมไทยเวลานี้ ผู้คนนอกจากชอบแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ชอบหาความรู้แล้ว แทนที่จะพยายามทำความคิดเห็นและการปฏิบัติของตนให้เป็นไปตามธรรม ก็ถนัดแต่เอาธรรมมาว่าไปตามความคิดเห็น แล้วไปๆ มาๆ ก็เขว คือกล้าแสดงความคิดเห็น แต่หวาดเกรงความรู้ มุ่งแต่จะเอาอกเอาใจกัน จนกลัวความจริง แยกไม่ออกระหว่างความรู้กับความรู้สึก แยกไม่ได้กับสถานการณ์แห่งเมตตาธรรมกับสถานการณ์แห่งอุเบกขาธรรม หรือประสานไม่ได้ระหว่างเมตตาธรรมกับความถูกตรงตามธรรมหรือไม่ก็ชอบอ้างเาอเมตตามาพรางตัวเป็นเปลือกหุ้มบังเนื้อแท้ที่เป็นเพียงโมหคติและภยาคติ เลยได้แต่การประนีประนอมกล้อมแกล้ม โดยมองไม่เห็นภัยภิบัติอย่างยั่งยืนที่รออยู่ข้างหน้า...
from ธรรมกถา ปาฐกถา for คุณจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล at วัดญาณเวศกวัน
First publishing:June 2548
Latest publishing onPublishing no. 8 May 2548
ISBNNo related data
Dewey no.รอวิเคราะห์หมวดหมู่
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.