เจอวิกฤต จะเลือกวิวัฒน์ หรือจะเอาวิบัติ

Languageไทย
Abstract
...พอพูดคำว่า "วิกฤติ" เรามีความรู้สึกไม่ดี คือ เป็นเรื่องของความทุกข์ เป็นเรื่องของปัญหา แต่ท่ามกลางภาวะวิกฤตนี้ ความจริงมีข้อดีหลายอย่าง และข้อดีบางอย่างก็มากจนกระทั่งเราแทบจะพูดได้ว่า ภาวะวิกฤตนี้แหละที่จริงเป็นโชคดี...
...เป็นโชคดีของประเทศไทยที่ได้มาประสบภาวะิวิกฤตนี้ ถ้าพูดแบบเล่นๆ ก็อาจจะบอกว่า พวกเราโชคดีที่ได้เจอภาวะพลิกผัน แบบที่คนผู้เกิดในยุคอื่นไม่มีโอกาสได้เจอ...
from ธรรมกถา ปาฐกถา for คณาจารย์ นักศึกษาปริญญาเอก-ปริญญาโท และเจ้าหน้าที่ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล at พุทธมณฑล จ.นครปฐม
Development
  • การพิมพ์ครั้งแรก (๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๒) จัดพิมพ์โดย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
First publishing:22 December 2542
Latest publishing onPublishing no. 12 18 October 2543
ISBN974-7891-95-6, 974-663-417-8, 974-663-417-8
Dewey no.BQ4570.S6
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.