เจอวิกฤต จะเลือกวิวัฒน์ หรือจะเอาวิบัติ

...พอพูดคำว่า "วิกฤติ" เรามีความรู้สึกไม่ดี คือ เป็นเรื่องของความทุกข์ เป็นเรื่องของปัญหา แต่ท่ามกลางภาวะวิกฤตนี้ ความจริงมีข้อดีหลายอย่าง และข้อดีบางอย่างก็มากจนกระทั่งเราแทบจะพูดได้ว่า ภาวะวิกฤตนี้แหละที่จริงเป็นโชคดี...
...เป็นโชคดีของประเทศไทยที่ได้มาประสบภาวะิวิกฤตนี้ ถ้าพูดแบบเล่นๆ ก็อาจจะบอกว่า พวกเราโชคดีที่ได้เจอภาวะพลิกผัน แบบที่คนผู้เกิดในยุคอื่นไม่มีโอกาสได้เจอ...

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ คณาจารย์ นักศึกษาปริญญาเอก-ปริญญาโท และเจ้าหน้าที่ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม เมื่อ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๑
ข้อมูลพัฒนาการ
  • การพิมพ์ครั้งแรก (๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๒) จัดพิมพ์โดย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
พิมพ์ครั้งแรก๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๒
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑๐ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๓
ISBN974-7891-95-6, 974-663-417-8, 974-663-417-8
เลขหมู่BQ4570.S6
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง