ชีวิตกับการทำงาน

Languageไทย
from ธรรมกถา ปาฐกถา for อาจารย์สุลักษณ์ ศิวลักษณ์ คณะญาติมิตร และคณะผู้ทำงาน บริษัทเคล็ดไทย จำกัด at สำนักงาน บริษัทเคล็ดไทย จำกัด
First publishing:January 2532
Latest publishing onPublishing no. 7 1 July 2552
ISBNNo related data
Dewey no.รอวิเคราะห์หมวดหมู่
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.