ชีวิตคู่ที่มีคุณค่า

ชีวิตสมรสนี้ต้องมีความรักให้ครบสองประเภท

  •  

    ความรักประเภทที่หนึ่ง.....คือความถูกใจ พอใจ อยากได้เขามาเพื่อให้เราเป็นสุข


  • ความรักประเภทที่สอง.....คือความรักที่อยากให้เขามีความสุข และอยากทำให้เขาเป็นสุข ซึ่่งเราจะเห็นตัวอย่างจากคุณพ่อคุณแม่

  • การเข้าสู่ชีวิตสมรสนั้น ในความหมายหนึ่งก็คือ การที่จะฝึกหรือพัฒนาตัวเราให้ก้าวหน้าไปในความรักที่สูงขึ้นด้วย
แบบที่ 2

การเริ่มชีวิตสมรส ก็คือการเริ่มต้นทำหน้าที่ในการสร้างสรรค์โลกนี้ ซึ่งเป็นการเริ่มความรับผิดชอบต่อสังคมที่สำคัญ คือการที่จะต้องสร้างครอบครัวที่ดีงาม มีความสุขความมั่นคงขึ้นให้ได้ เหมือนกับมันท้าทายเราอยู่ในบัดนี้แล้วว่า ทั้งสองคนนี้จะต้องทำภารกิจนี้ให้สำเร็จ เพราะฉะนั้นจึงได้บอกว่า การสมรสนี้ไม่ใช่เป็นการมามีชีวิตคู่ครองเท่านั้น แต่หมายถึงการได้มารวมกำลังกันในการทำการสร้างสรรค์ เช่น สร้างสังคม เป็นต้น หรือเราอาจจะมีจุดหมายที่ดีงามอื่นๆ เราก็มารวมกำลังร่วมกันทำ

LanguageThai
Sourcefrom ธรรมกถา ปาฐกถา for มร. คริสเตียน โบว์เรน และคุณพิญญา เกษสอาด at วัดญาณเวศกวัน on/in 16 February 2544
Developmentเริ่มชีวิตคู่ สู่ความก้าวหน้าที่ยาวไกล (ชื่อเดิม ชีวิตคู่ที่มีคุณค่า)

ชื่อหน้าปก : ชีวิตคู่ที่มีคุณค่า
First publishingJune 2544
Latest publishing onPublishing no. 49 March 2564
ISBN974-89418-6-3
Dewey no.BQ4570.L5
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.