ชีวิตคู่ที่มีคุณค่า

ชีวิตสมรสนี้ต้องมีความรักให้ครบสองประเภท

  •  

    ความรักประเภทที่หนึ่ง.....คือความถูกใจ พอใจ อยากได้เขามาเพื่อให้เราเป็นสุข


  • ความรักประเภทที่สอง.....คือความรักที่อยากให้เขามีความสุข และอยากทำให้เขาเป็นสุข ซึ่่งเราจะเห็นตัวอย่างจากคุณพ่อคุณแม่

  • การเข้าสู่ชีวิตสมรสนั้น ในความหมายหนึ่งก็คือ การที่จะฝึกหรือพัฒนาตัวเราให้ก้าวหน้าไปในความรักที่สูงขึ้นด้วย
แบบที่ 2

การเริ่มชีวิตสมรส ก็คือการเริ่มต้นทำหน้าที่ในการสร้างสรรค์โลกนี้ ซึ่งเป็นการเริ่มความรับผิดชอบต่อสังคมที่สำคัญ คือการที่จะต้องสร้างครอบครัวที่ดีงาม มีความสุขความมั่นคงขึ้นให้ได้ เหมือนกับมันท้าทายเราอยู่ในบัดนี้แล้วว่า ทั้งสองคนนี้จะต้องทำภารกิจนี้ให้สำเร็จ เพราะฉะนั้นจึงได้บอกว่า การสมรสนี้ไม่ใช่เป็นการมามีชีวิตคู่ครองเท่านั้น แต่หมายถึงการได้มารวมกำลังกันในการทำการสร้างสรรค์ เช่น สร้างสังคม เป็นต้น หรือเราอาจจะมีจุดหมายที่ดีงามอื่นๆ เราก็มารวมกำลังร่วมกันทำ

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ มร. คริสเตียน โบว์เรน และคุณพิญญา เกษสอาด ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔
ข้อมูลพัฒนาการเริ่มชีวิตคู่ สู่ความก้าวหน้าที่ยาวไกล (ชื่อเดิม ชีวิตคู่ที่มีคุณค่า)

ชื่อหน้าปก : ชีวิตคู่ที่มีคุณค่า
พิมพ์ครั้งแรกมิถุนายน ๒๕๔๔
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๔๙ มีนาคม ๒๕๖๔
ISBN974-89418-6-3
เลขหมู่BQ4570.L5
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง