ชีวิตที่สมบูรณ์

Languageไทย
Abstract
... ทุกคนอยากมีชีวิตที่สมบูรณ์ ชีวิตที่สมบูรณ์นั้นเป็นอย่างไร ลองมาดูคำสอนของพุทธศาสนา ท่านสอนไว้แล้วว่า ชีวิตที่สมบูรณ์นั้นต้องประกอบด้วยประโยชน์สุขในระดับต่างๆ ประโยชน์สุขนี้แหละเป็นจุดมุ่งหมายของชีวิต หมายความว่า ชีวิตของเรานี้มีจุดหมาย หรือมีสิ่งที่ควรเป็นจุดมุ่งหมาย ...
from ธรรมกถา ปาฐกถา for นายแพทย์สมชาย กุลวัฒนพร ครอบครัว และญาติมิตร at บ้านของนายแพทย์สมชาย กุลวัฒนพร, Saddle River, New Jersey, USA.
Development
  • การพิมพ์ครั้งที่ ๓ (สิงหาคม ๒๕๓๗) มีการปรับปรุง-เพิ่มเติม
First publishing: 2537
Latest publishing onPublishing no. 134 October 2561
ISBN974-7891-21-2, 974-89120-4-3
Dewey no.BQ7210
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.