ชีวิตที่สมบูรณ์

... ทุกคนอยากมีชีวิตที่สมบูรณ์ ชีวิตที่สมบูรณ์นั้นเป็นอย่างไร ลองมาดูคำสอนของพุทธศาสนา ท่านสอนไว้แล้วว่า ชีวิตที่สมบูรณ์นั้นต้องประกอบด้วยประโยชน์สุขในระดับต่างๆ ประโยชน์สุขนี้แหละเป็นจุดมุ่งหมายของชีวิต หมายความว่า ชีวิตของเรานี้มีจุดหมาย หรือมีสิ่งที่ควรเป็นจุดมุ่งหมาย ...

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ นายแพทย์สมชาย กุลวัฒนพร ครอบครัว และญาติมิตร ณ บ้านของนายแพทย์สมชาย กุลวัฒนพร, Saddle River, New Jersey, USA. เมื่อ ๘ พฤษภาคม ๒๕๓๗
ข้อมูลพัฒนาการ
  • การพิมพ์ครั้งที่ ๓ (สิงหาคม ๒๕๓๗) มีการปรับปรุง-เพิ่มเติม
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๓๗
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑๔๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
ISBN974-7891-21-2, 974-89120-4-3
เลขหมู่BQ7210
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง