ถ้าอยากพ้นวิกฤต ต้องเลิกติดไสยศาสตร์

Languageไทย
Abstract
...คนนับถือศาสนาแบบไสยศาสตร์เพื่อขอให้ช่วยบันดาล ให้มีโชคดีหนีเคราะห์ร้าย เวลามานับถือพระพุทธศาสนาก็เลยจะนับถือแบบนั้น เอาแค่นั้นเรียกว่าไม่พัฒนาการนับถือศาสนา  การเชื่อถือวุ่นวายกับสิ่งเหล่านี้ทำให้คนหลงเพลิน คอยรอ และก็อาจจะงอมืองอเท้าไม่ทำอะไร ทำให้ปล่อยปละละเลยกิจที่ควรทำ ชีวิตและสังคมแบบนี้ จะเสี่ยงต่อความเสื่อมและภัยอันตราย...
from ธรรมกถา ปาฐกถา for คณะญาติโยม at วัดญาณเวศกวัน
Development
  • พิมพ์รวมเล่ม กับ คนไทยกับเทคโนโลยี ในชื่อใหม่ว่า "ตื่นเถิดชาวไทย" นับแยกครั้งที่พิมพ์ กับ ถ้าอยากพ้นวิกฤตต้องเลิกติดไสยศาสตร์
First publishing:September 2540
Latest publishing onPublishing no. 16 May 2552
ISBN974-89505-8-1, 974-8239-85-3
Dewey no.BQ4570.M3
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.