ถ้าอยากพ้นวิกฤต ต้องเลิกติดไสยศาสตร์

...คนนับถือศาสนาแบบไสยศาสตร์เพื่อขอให้ช่วยบันดาล ให้มีโชคดีหนีเคราะห์ร้าย เวลามานับถือพระพุทธศาสนาก็เลยจะนับถือแบบนั้น เอาแค่นั้นเรียกว่าไม่พัฒนาการนับถือศาสนา  การเชื่อถือวุ่นวายกับสิ่งเหล่านี้ทำให้คนหลงเพลิน คอยรอ และก็อาจจะงอมืองอเท้าไม่ทำอะไร ทำให้ปล่อยปละละเลยกิจที่ควรทำ ชีวิตและสังคมแบบนี้ จะเสี่ยงต่อความเสื่อมและภัยอันตราย...

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ คณะญาติโยม ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๐
ข้อมูลพัฒนาการ
  • พิมพ์รวมเล่ม กับ คนไทยกับเทคโนโลยี ในชื่อใหม่ว่า "ตื่นเถิดชาวไทย" นับแยกครั้งที่พิมพ์ กับ ถ้าอยากพ้นวิกฤตต้องเลิกติดไสยศาสตร์
พิมพ์ครั้งแรกกันยายน ๒๕๔๐
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ISBN974-89505-8-1, 974-8239-85-3
เลขหมู่BQ4570.M3
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง