ธรรมนูญชีวิต (ฉบับชาวบ้าน)

Languageไทย
Abstract
... คนที่จะเรียกได้ว่า รู้จักหา รู้จักใช้ทรัพย์ หรือหาเงินเป็น เป็นคนทำมาหากินที่ดี ตั้งตัว สร้างหลักฐาได้ และใช้ทรัพย์สมบัติให้เป็นประโยชน์ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางเศรษฐกิจอย่างถูกต้องก็เพราะปฏิบัติตามหลักธรรมต่อไปนี้...
เรียบเรียงบางส่วนจาก - ธรรมนูญชีวิต: พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม
Development
  • "ธรรมนูญชีวิต (ฉบับชาวบ้าน)" ประกอบด้วยเนื้อหาที่คัดเลือกมา ๑๕ บทจำนวน ๕๖ หน้า จาก "ธรรมนูญชีวิต : พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม" ฉบับที่ยังไม่เปลี่ยน "ภาค ๑ มาตรฐานชีวิตของชาวพุทธ" เป็น "ภาค ๑ วินัยชาวพุทธ" ซึ่งเดิมมี ๒๒ บท ๘๕ หน้า ผู้เรียบเรียงได้แก้ไขปรับปรุงถ้อยคำสำนวนบางแห่งให้อ่านง่ายขึ้น
First publishing:July 2542
Latest publishing onPublishing no. 23 April 2554
ISBN974-8346-46-3
Dewey no.BQ4570.L5
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.