ธรรมะและพระดี: ที่คนไทยควรรู้จัก

Languageไทย
Abstract
...ในหนังสือนี้ ผู้เรียบเรียง และผู้จัดพิมพ์ได้นำเสนอเรื่องราว พระผู้ฝึกฝนตนเอง ตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าด้วยความหมั่นเพียรยิ่ง จนเกิดผลเป็นความสะอาด สว่าง สงบ ที่เป็นตัวอย่างชีวิตของชาวพุทธทั้งหลายได้ พร้อมกับทุ่มเททำงานเผยแพร่พระธรรมเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ทุกเพศทุกวัย ทุกเชื่อชาติฯลฯ ให้รู้จักใช้ชีวิตอย่างมีสติ โดยนำธรรมะมาสอนให้ทันสมัย ใช้เป็นเครื่องพยุงชีวิตให้รอดพ้นจากความทุกข์ อยู่ในสังคมที่เราเห็นกันอยู่ว่าจิตใจคนเสื่อมทรุด มีคนทุกข์มากมายได้ รวมทั้งทำหน้าที่ดูแลรักษาพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า มิให้ถูกคนโกงบิดเบือนทำลาย เพื่อหาประโยชน์ใส่ตัว และพรรคพวก โดยเสมอในรูปแบบของภาพวาดและการ์ตูน เพื่อให้อ่านเพลินได้สาระ...
First publishing:March 2543
Latest publishing onPublishing no. 2
ISBN974-7232-42-1
Dewey no.BQ978.P7 ธ321
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.