ธรรมะและพระดี: ที่คนไทยควรรู้จัก

...ในหนังสือนี้ ผู้เรียบเรียง และผู้จัดพิมพ์ได้นำเสนอเรื่องราว พระผู้ฝึกฝนตนเอง ตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าด้วยความหมั่นเพียรยิ่ง จนเกิดผลเป็นความสะอาด สว่าง สงบ ที่เป็นตัวอย่างชีวิตของชาวพุทธทั้งหลายได้ พร้อมกับทุ่มเททำงานเผยแพร่พระธรรมเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ทุกเพศทุกวัย ทุกเชื่อชาติฯลฯ ให้รู้จักใช้ชีวิตอย่างมีสติ โดยนำธรรมะมาสอนให้ทันสมัย ใช้เป็นเครื่องพยุงชีวิตให้รอดพ้นจากความทุกข์ อยู่ในสังคมที่เราเห็นกันอยู่ว่าจิตใจคนเสื่อมทรุด มีคนทุกข์มากมายได้ รวมทั้งทำหน้าที่ดูแลรักษาพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า มิให้ถูกคนโกงบิดเบือนทำลาย เพื่อหาประโยชน์ใส่ตัว และพรรคพวก โดยเสมอในรูปแบบของภาพวาดและการ์ตูน เพื่อให้อ่านเพลินได้สาระ...

ภาษาไทย
ประเภทผู้อื่นเขียนถึง
พิมพ์ครั้งแรกมีนาคม ๒๕๔๓
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๓
ISBN974-7232-42-1
เลขหมู่BQ978.P7 ธ321
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง