ธรรมาธิปไตยไม่มา จึงหาประชาธิปไตยไม่เจอ (จุดบรรจบ: รัฐศาสตร์ กับ นิติศาสตร์)

... เมื่อเกิดเหตุการณ์ร้าย แม้จะเป็นความขัดแย้งที่รุนแรง ถึงขั้นวิกฤต นักบริหารที่มุ่งธรรม ก็จะมองเป็นโอกาสที่จะก้าวไปสู่ความสมบูรณ์ในการเข้าถึงบูรณภาพแห่งธรรม เพราะจะได้สามารถสำรวจตรวจสอบมองเห็นจุด เห็นแง่ที่ยังขาดยังพร่องที่จะได้แก้ไข จัดปรับให้สมบูรณ์ เขาจึงไม่ปฏิบัติการเชิงลบที่จะสูญเสีย หรือทำลายพลังงานด้วยการวิวาทต่อกรพยายามเอาชนะภายนอก

   แต่ถ้าต่อสู้เอาชนะกัน ด้วยความรุนแรงหรือเล่ห์กลภายนอก จะไม่มีทางได้ชัยชนะแท้จริง เพราะความชนะที่สูญเสียธรรม ไม่อาจเป็นชัยชนะที่แท้ ตราบาปยังคงอยู่ และคงอยู่ยืนยาวนานกว่าชีิิวิต และแม้แต่ชาติวงศ์ของคนที่คิดว่าตนชนะนั้น

    ชัยชนะที่แท้และยังยืน ต้องเป็นชัยชนะแห่งธรรม และชัยชนะโดยธรรมเท่านั้น ...

 

LanguageThai
Sourcefrom การสนทนาธรรม for คณะบุคคลในเครือข่ายองค์กรพระพุทธศาสนา at วัดญาณเวศกวัน on/in 26 February 2549
Development
  • การพิมพ์ครั้งที่ ๒ (มีนาคม ๒๕๔๙) มีการเพิ่มเติม หัวข้อที่ ๙ "เก่าไป ใหม่มา อย่าให้เป็น เก่าแค่ใด ใหม่ก็คือกัน"
  • การพิมพ์ครั้งที่ ๔ (มิถุนายน ๒๕๔๙) มีข้อคิดเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ คัดจากหนังสือ "ข้อคิดเพื่อชีวิตและสังคม เล่ม ๑" อยู่ท้ายเล่มด้วย
First publishingMarch 2549
Latest publishing onPublishing no. 17 December 2563
ISBN974-94143-8-1
Dewey no.BQ4570.S7
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.