ธุรกิจ-ฝ่าวิกฤต: ตอบปัญหา-สนทนาธรรม กับ คุณอานันท์ ปันยารชุน และคณะ

... หลักการสำคัญที่คนไทยควรยึดถือให้ได้ในยุคนี้ คือการถือประโยชน์่ส่วนรวม หรือผลประโยชน์ของสังคม ประเทศชาติเป็น่วนใหญ่ประสานไปด้วยกันกับการรักษาคุณค่าความเป็นมนุษย์ แล้วตั้งจุดหมายขึ้นไปบนฐานของหลักการนี้ เพื่อสร้างสรรค์ประเทศชาติให้ฟื้นตัวขึ้นมาให้ได้ ...

LanguageThai
Sourcefrom การสนทนาธรรม for นายอานันท์ ปันยารชุน และคณะ at วัดญาณเวศกวัน on/in 29 May 2543
Development
  • มีการแทรกเพิ่มคำถาม และเนื้อความให้ได้สาระครบถ้วยยิ่งขึ้น
First publishing 2543
Latest publishing onPublishing no. 2 March 2544
ISBN974-88297-3-1
Dewey no.BQ135
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.