นรก-สวรรค์ ในพระไตรปิฎก

"...สำหรับคำถามว่า นรก-สวรรค์หลังจากตายในพระไตรปิฎกมีไหม? เมื่อถือตามตัวอักษรก็เป็นอันว่ามี..."

...มนุษย์เรานั้น ทุกคน ถ้าว่าด้วยใจจริงแล้ว ย่อมมีเยื่อใยต่อชีวิตของตน ทุกคนรักชีวิตของตน เราต้องการให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่ดีงาม  เราต้องการให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่บริสุทธิ์  ถ้าเราได้พัฒนาจิตใจของเราให้สูงขึ้น  จนลักษณะนี้เด่นชัดขึ้น  เราก็ไม่ต้องไปนึกถึงผลตอบแทนข้างหน้ามากมาย

เวลานี้การสอนเรื่องนรก-สวรรค์มาติดกันอยู่ตรงนี้  คือมาติดเรื่องคิดพิสูจน์นรก-สวรรค์ว่ามีจริงหรือไม่จริงจะไปเป็นนักปรัชญาเลยไม่ต้องทำอะไร  รอจนกว่าฉันจะรู้ว่านรก-สวรรค์มีหรือไม่มี ฉันจึงจะทำได้ถูก  ถ้าอย่างนี้ก็ไม่ต้องทำแล้วตลอดชีวิตนี้ตายก่อน เพราะนักปรัชญาตายมาหลายชั่วคนแล้ว ในระยะห้าพันปีนี้นักปรัชญาตายไปกี่คน และที่ไม่ใช่นักปรัชญาคอยฟังนักปรัชญาสอนอีกเท่าไรก็ไม่รู้ ก็เลยไม่ได้เรื่อง  พวกเหล่านี้ชีวิตเป็นหมันไปเสียมาก...

LanguageThai
Sourcefrom ธรรมกถา ปาฐกถา for คณะอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยครูสวนดุสิต at วัดพระพิเรนทร์ on/in 2522
Development
  • ในการพิมพ์ครั้งล่าสุด พ.ศ.๒๕๔๕ ได้จัดรูปแบบ เช่น ซอยย่อหน้า จัดระบบหัวข้อย่อย ขัดเกลาสำนวนโวหารโดยตลอด ให้อ่านง่ายขึ้น
First publishingNovember 2524
Latest publishing onPublishing no. 29 September 2564
ISBN974-90877-5-5
Dewey no.BQ4435
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.