นรก-สวรรค์ ในพระไตรปิฎก

"...สำหรับคำถามว่า นรก-สวรรค์หลังจากตายในพระไตรปิฎกมีไหม? เมื่อถือตามตัวอักษรก็เป็นอันว่ามี..."

...มนุษย์เรานั้น ทุกคน ถ้าว่าด้วยใจจริงแล้ว ย่อมมีเยื่อใยต่อชีวิตของตน ทุกคนรักชีวิตของตน เราต้องการให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่ดีงาม  เราต้องการให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่บริสุทธิ์  ถ้าเราได้พัฒนาจิตใจของเราให้สูงขึ้น  จนลักษณะนี้เด่นชัดขึ้น  เราก็ไม่ต้องไปนึกถึงผลตอบแทนข้างหน้ามากมาย

เวลานี้การสอนเรื่องนรก-สวรรค์มาติดกันอยู่ตรงนี้  คือมาติดเรื่องคิดพิสูจน์นรก-สวรรค์ว่ามีจริงหรือไม่จริงจะไปเป็นนักปรัชญาเลยไม่ต้องทำอะไร  รอจนกว่าฉันจะรู้ว่านรก-สวรรค์มีหรือไม่มี ฉันจึงจะทำได้ถูก  ถ้าอย่างนี้ก็ไม่ต้องทำแล้วตลอดชีวิตนี้ตายก่อน เพราะนักปรัชญาตายมาหลายชั่วคนแล้ว ในระยะห้าพันปีนี้นักปรัชญาตายไปกี่คน และที่ไม่ใช่นักปรัชญาคอยฟังนักปรัชญาสอนอีกเท่าไรก็ไม่รู้ ก็เลยไม่ได้เรื่อง  พวกเหล่านี้ชีวิตเป็นหมันไปเสียมาก...

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ คณะอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยครูสวนดุสิต ณ วัดพระพิเรนทร์ เมื่อ ๒๕๒๒
ข้อมูลพัฒนาการ
  • ในการพิมพ์ครั้งล่าสุด พ.ศ.๒๕๔๕ ได้จัดรูปแบบ เช่น ซอยย่อหน้า จัดระบบหัวข้อย่อย ขัดเกลาสำนวนโวหารโดยตลอด ให้อ่านง่ายขึ้น
พิมพ์ครั้งแรกพฤศจิกายน ๒๕๒๔
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔
ISBN974-90877-5-5
เลขหมู่BQ4435
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง