ปี ๔๙ ใช้ให้ครบสี่เท้า ต้องก้าวหน้าแน่

... อย่างไรก็ตาม จะเอาแค่นั้นคงไม่พอ เพราะ่ว่าเพียงคิดจะให้ตัวเลขมีความหมายดีๆ แต่ถ้าเราไำม่ทำอะไรแล้วมันจะก้าวไปได้อย่างไร ตัวเลขอย่างเดียวเป็น "เก้า" แต่ถ้าเราไม่ "ก้าว" ไปมันจะไปได้หรือเปล่า เพราะฉะนั้นต้องคิดให้ดีๆ ...

LanguageThai
Sourcefrom ธรรมกถา ปาฐกถา for สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 at วัดญาณเวศกวัน on/in 24 December 2548
First publishingJanuary 2549
Latest publishing onPublishing no. 1 January 2549
ISBN974-344-433-5
Dewey no.BQ4570.L5
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.