ปี ๔๙ ใช้ให้ครบสี่เท้า ต้องก้าวหน้าแน่

... อย่างไรก็ตาม จะเอาแค่นั้นคงไม่พอ เพราะ่ว่าเพียงคิดจะให้ตัวเลขมีความหมายดีๆ แต่ถ้าเราไำม่ทำอะไรแล้วมันจะก้าวไปได้อย่างไร ตัวเลขอย่างเดียวเป็น "เก้า" แต่ถ้าเราไม่ "ก้าว" ไปมันจะไปได้หรือเปล่า เพราะฉะนั้นต้องคิดให้ดีๆ ...

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๘
พิมพ์ครั้งแรกมกราคม ๒๕๔๙
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๙
ISBN974-344-433-5
เลขหมู่BQ4570.L5
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง