ฝรั่งเจริญเพราะดิ้นรนให้พ้นจากการบีบคั้นของศาสนาคริสต์

... ประการหนึ่ง ทางศาสนาคริสต์นั้น ถือเอาศรัทธาเป็นใหญ่ และศรัทธาของเขานี้มีความหมายเป็นการกำหนดว่า ต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ คือมีลักษณะบังคับด้วย เพราะฉะนั้น ถ้าหากใครไม่เชื่อก็ว่าเป็นบาป ทีนี้ถ้าเรามีอำนาจ เขาก็จะบีบบังคับว่าต้องให้เชื่ออย่างที่เขาสอนไว้ จะไปสงสัยอะไรไม่ได้ ส่วนในทางพระพุทธศาสนานั้น ก็ถือศรัทธาเป็นหลักสำคัญด้วยเหมือนกัน แต่เป็นศรัทธาที่ประกอบด้วยเหตุผล ใช้ปัญญาให้คนที่มีสิทธิที่จะสงสัยพิจารณาไตร่ตรอง เพราะฉะนั้นเราก็จะต้่องให้โอกาสแก่คนที่จะคิด มีเสรีภาพทางความคิด จึงไม่มีเหตุผลที่จะไปบังคับกัน...

LanguageThai
Sourcefrom การสนทนาธรรม for พระปลัดเอี่ยม อสิทตฺโต at ที่ก่อตั้งสำนักสงฆ์ในอำเภอสามพราน (วัดญาณเวศกวันปัจจุบัน) on/in 19 June 2531
First publishingMay 2533
Latest publishing onPublishing no. 1 May 2533
ISBNNo related data
Dewey no.BR128.B8
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.