ฝังลูกนิมิต-ผูกสีมา ปุจฉา-วิสัชนา

Languageไทย
Abstract

...ถ้าพระถือโอกาสหาเงินก็ไปกันใหญ่  จนเมืองไทยปัจจุบันนี้ชักจะกลายเป็นว่า  เวลาจัดงานฝังลูกนิมิตผูกสีมา  ก็พากันเน้นที่การหาเงินไปหมด  คิดว่าจะทำอย่างไรจึงจะหาเงินได้มากๆ  ก็ต้องจัดงานให้ใหญ่ที่สุด  แล้วก็มีหลายๆวัน มีดนตรี มีมหรสพต่างๆ  และโฆษณากันใหญ่...

...การที่ชาวบ้านอยากได้บุญ  เลยกลายเป็นจุดที่มาบรรจบกับพระในเรื่องที่ว่า  ถ้าไม่ระวังแล้วจะเป็นจุดเสื่อม  ก็คือกลายเป็นเรื่องหาเงินหาทองไป ซึ่งเดี๋ยวนี้เป็นไปมาก  จึงเป็นจุดที่เราคงจะต้องระวังว่า  จะทำอย่างไรให้ได้สาระ  ไม่ใช่มาติดแค่ว่าจะหาเงิน... 

from การสนทนาธรรม for ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. อรรณพ คุณาวงษ์กฤต ประธานจัดงานฝังลูกนิมิต-ผูกสีมา วัดญาณเวศกวัน at วัดญาณเวศกวัน
Development
  • หนังสือ "ฝังลูกนิมิต-ผูกสีมา วัดญาณเวศกวัน" จัดพิมพ์ครั้งแรก (เมษายน ๒๕๔๓) เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในทีมาที่ไป ตลอดจนความหมายและวัตถุประสงค์ทีชัดเจน ของการฝังลูกนิมิต-ผูกสีมา
  • ในช่วงท้ายเล่มมี "คาถาพุทธภาษิต" จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคาถาเสริมบุญในการปิดทองลูกนิมิต เพื่อให้เป็นบุญกุศลครบคุณค่าสาระทางธรรม ทางปัญญา โดยในขณะปิดทองลูกนิมิตแต่ละลูก ให้ว่าคาถาพุทธภาษิตไปด้วย
First publishing:April 2543
Latest publishing onPublishing no. 7 February 2558
ISBN974-344-000-3
Dewey no.BQ6337.N3Y9
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.