ฝังลูกนิมิต-ผูกสีมา ปุจฉา-วิสัชนา

...ถ้าพระถือโอกาสหาเงินก็ไปกันใหญ่  จนเมืองไทยปัจจุบันนี้ชักจะกลายเป็นว่า  เวลาจัดงานฝังลูกนิมิตผูกสีมา  ก็พากันเน้นที่การหาเงินไปหมด  คิดว่าจะทำอย่างไรจึงจะหาเงินได้มากๆ  ก็ต้องจัดงานให้ใหญ่ที่สุด  แล้วก็มีหลายๆวัน มีดนตรี มีมหรสพต่างๆ  และโฆษณากันใหญ่...

...การที่ชาวบ้านอยากได้บุญ  เลยกลายเป็นจุดที่มาบรรจบกับพระในเรื่องที่ว่า  ถ้าไม่ระวังแล้วจะเป็นจุดเสื่อม  ก็คือกลายเป็นเรื่องหาเงินหาทองไป ซึ่งเดี๋ยวนี้เป็นไปมาก  จึงเป็นจุดที่เราคงจะต้องระวังว่า  จะทำอย่างไรให้ได้สาระ  ไม่ใช่มาติดแค่ว่าจะหาเงิน... 

ภาษาไทย
ที่มาจาก การสนทนาธรรม แก่ ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. อรรณพ คุณาวงษ์กฤต ประธานจัดงานฝังลูกนิมิต-ผูกสีมา วัดญาณเวศกวัน ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๓
ข้อมูลพัฒนาการ
  • หนังสือ "ฝังลูกนิมิต-ผูกสีมา วัดญาณเวศกวัน" จัดพิมพ์ครั้งแรก (เมษายน ๒๕๔๓) เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในทีมาที่ไป ตลอดจนความหมายและวัตถุประสงค์ทีชัดเจน ของการฝังลูกนิมิต-ผูกสีมา
  • ในช่วงท้ายเล่มมี "คาถาพุทธภาษิต" จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคาถาเสริมบุญในการปิดทองลูกนิมิต เพื่อให้เป็นบุญกุศลครบคุณค่าสาระทางธรรม ทางปัญญา โดยในขณะปิดทองลูกนิมิตแต่ละลูก ให้ว่าคาถาพุทธภาษิตไปด้วย
พิมพ์ครั้งแรกเมษายน ๒๕๔๓
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖
ISBN974-344-000-3
เลขหมู่BQ6337.N3Y9
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง