พรดีๆ สำหรับวันนี้และทุกๆ วัน (ชุดธรรมะสามัญประจำบ้าน)

Languageไทย
Abstract
..."ยิ้งชีวิตของเราผ่านกาลเวลาไปมากขึ้น แึก่เฒ่าชรามากขึ้น การอาศัยความสุขจากร่างกาย โดยพึ่งพาวัตถุภายนอก ก็ยิ่งทำได้น้อยลง แต่ตรงข้ามจะต้องหาความสุขจากภายในตัวเองมากขึ้น"...
รวมเล่มมาจาก - พรตลอดปี ชีวิตดีตลอดไป
- พรที่สัมฤทธิ์แก่ผู้ดำเนินชีวิตที่ดี
First publishing:September 2548
Latest publishing onPublishing no. 1
ISBN974-9600-72-7
Dewey no.BQ4570.L5
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.