พรดีๆ สำหรับวันนี้และทุกๆ วัน (ชุดธรรมะสามัญประจำบ้าน)

..."ยิ่งชีวิตของเราผ่านกาลเวลาไปมากขึ้น แก่เฒ่าชรามากขึ้น การอาศัยความสุขจากร่างกาย โดยพึ่งพาวัตถุภายนอก ก็ยิ่งทำได้น้อยลง แต่ตรงข้ามจะต้องหาความสุขจากภายในตัวเองมากขึ้น"...

First publishingSeptember 2548
Latest publishing onPublishing no. 1
ISBN974-9600-72-7
Dewey no.BQ4570.L5

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

Found matched 1 books
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.