พระธรรมทูตไทย เบิกทางสู่อารยธรรมใหม่

Languageไทย
Abstract
...ศักยภาพที่แท้จริงของมนุษย์ ไม่ใช่การเอาชนะธรรมชาติ แต่เหนือกว่านั้นคือ ความสามารถที่จะทำให้ชีวิต สังคม และธรรมชาติ ดำเนินไปด้วยดีอย่างเกื้อกูลแก่กันและกันมากยิ่งขึ้นๆ เบียดเบียนกันน้อยลงๆ จนกระทั่งเป็นโลกที่เป็นสุขไร้การเบียดเบียน อารยธรรมที่เป็นเช่นนี้และคืออารยธรรมที่แท้ ซึ่งเกิดจากการแก้ไขปรับปรุงอารยธรรมปัจจุบัน ที่อยู่ในแนวทางของตะวันตก ไปเป็นอารยธรรมใหม่...
from ธรรมเทศนา for พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๑ จัดโดย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา และกองงานพระธรรมทูตสายต่างประเทศ มหาเถรสมาคม at พุทธมลฑล จังหวัดนครปฐม
Development
  • เดิมชื่อว่า "อุดมการณ์ บทบาท และหน้าที่ของพระธรรมทูตในต่างแดน" (ก่อนพิมพ์เป็นเล่ม)
  • การพิมพ์ครั้งแรก (กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙) มีการปรับปรุง-เพิ่มเติม พร้อมกับตั้งชื่อใหม่ว่า "พระธรรมทูตไทย เบิกทางสู่อารยธรรมใหม่" จัดพิมพ์โดย มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในงานพระราชมานเพลิงศพ นายสำราญ อารยางกูร เป็นกรณีพิเศษ ณ เมรุวัดพระพิเรนทร์ เขตป้อมปราบศัตูพ่าย กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙
First publishing:8 February 2539
Latest publishing onPublishing no. 9 August 2545
ISBN974-90586-7-4, 974-85809-0-3
Dewey no.BQ4570.C8
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.