การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และทำอย่างไรจะหายโกรธ

Languageไทย
รวมเล่มมาจาก - การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
- ทำอย่างไรจะหายโกรธ
First publishing:No related data
Latest publishing onPublishing no. 5 November 2546
ISBNNo related data
Dewey no.BQ4195
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.