พิธีกรรม ใครว่าไม่สำคัญ

Languageไทย
Abstract
...ถ้าเรามองไปว่า อย่ามาวุ่นวายในเรื่องพิธีกรรมนี้เลย ไม่มีประโยชน์ ไม่ใช่ตัวแท้ตัวจริงของพระพุทธศาสนา แล้วเลยไม่เอาใจใส่ ก็อาจจะทำให้พลาด ในเมื่อมันเป็นของมีปรากฏอยู่ก็ต้องทำให้ถูกต้อง

...ถ้าเราเข้าใจความหมายถูกและปฏิบัติให้ถูก ทำด้วยความรู้ความเข้าใจ มันก็จะเป็นสื่อนำเข้าสู่สิ่งที่ถูกต้องดีงามยิ่งขึ้น จนถึงสิ่งที่เป็นหลักการของ พระพุทธศาสนาเลยทีเดียว เพราะฉะนั้น พิธีกรรมนี้ถ้าเราเข้าใจถูกต้อง และปฏิบัติถูกต้อง ก็จะนำเข้าสู่พระพุทธศาสนาได้ดี...
from ธรรมเทศนา for นายปรีชา ก้อนทอง แห่งวารสารร่มโพธิ์แก้ว at สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาำสำโรงดงยาง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
First publishing:August 2537
Latest publishing onPublishing no. 19 October 2559
ISBN974-89046-3-6
Dewey no.BQ4990.T5
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.