พิธีกรรม ใครว่าไม่สำคัญ

...ถ้าเรามองไปว่า อย่ามาวุ่นวายในเรื่องพิธีกรรมนี้เลย ไม่มีประโยชน์ ไม่ใช่ตัวแท้ตัวจริงของพระพุทธศาสนา แล้วเลยไม่เอาใจใส่ ก็อาจจะทำให้พลาด ในเมื่อมันเป็นของมีปรากฏอยู่ก็ต้องทำให้ถูกต้อง

...ถ้าเราเข้าใจความหมายถูกและปฏิบัติให้ถูก ทำด้วยความรู้ความเข้าใจ มันก็จะเป็นสื่อนำเข้าสู่สิ่งที่ถูกต้องดีงามยิ่งขึ้น จนถึงสิ่งที่เป็นหลักการของ พระพุทธศาสนาเลยทีเดียว เพราะฉะนั้น พิธีกรรมนี้ถ้าเราเข้าใจถูกต้อง และปฏิบัติถูกต้อง ก็จะนำเข้าสู่พระพุทธศาสนาได้ดี...

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมเทศนา แก่ นายปรีชา ก้อนทอง แห่งวารสารร่มโพธิ์แก้ว ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาสำโรงดงยาง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๓๗
พิมพ์ครั้งแรกสิงหาคม ๒๕๓๗
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ISBN974-89046-3-6
เลขหมู่BQ4990.T5
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง